Zarządzanie w podmiotach leczniczych

pobrane.jpg

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

 

 

 

Informacja nt.STOMOZ:

 

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją skupiającą menedżerów opieki zdrowotnej.Reprezentuje osoby zarządzające , a nie szpitale, instytucje czy grupy świadczeniodawców.Działa już 25 lat, w tym roku we Wrocławiu w czerwcu rozpoczęło obchody tego zaszczytnego jubileuszu.

STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą ,aktywnie uczestnicząc w licznych gremiach opiniodawczych w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Staramy się mieć wpływ na projektowane uwarunkowania prawne i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej w Polsce.Opiniuje akty prawne, wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Z naszych szeregów wywodzi się wielu ministrów, wiceministrów,urzędników urzędów centralnych i samorządowych, którzy odpowiedzialni są za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jest organizacją apolityczną,profesjonalna i stojącą na straży zarówno interesów pacjentów, systemu ochrony zdrowia jak i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie oraz wdrażanie rozwiązań ustawowych.

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact