Panel Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych

logo.png

 

Zagadnienia:

Podczas panelu omówiono kwestie:

Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych – najważniejsze zagadnienia:

  • perspektywa nowelizacji dyrektyw – nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  • wzór umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
  • serwis autoryzowany i nieautoryzowany w zamówieniach
  • trendy orzecznicze w sprawach dotyczących zamówień

PANELIŚCI:

  • Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED
  • Adw. Oskar Luty, Partner w Kancelarii DFL LEGAL, Ekspert prawny Izby POLMED

 

„Obecnie w praktyce zamówień publicznych ujawniają się wszystkie trudne zagadnienia związane z obrotem wyrobami medycznymi. Zamawiający oraz wykonawcy muszą borykać się z wątpliwościami dot. stawek VAT, prawa do serwisu autoryzowanego, zapisów kontraktowych dotyczących gwarancji, oprogramowania, zmian w systemie ochrony zdrowia itp. Celem naszego panelu jest zaadresowanie najważniejszych dla szpitali i firm problemów w tym zakresie oraz przedstawienie wypracowanej przez członków Izby wzorcowej umowy na dostawę wyrobów medycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opartej o starannie wyselekcjonowane najlepsze praktyki rynkowe”.

o_luty.jpg

adw. Oskar Luty, Partner w Kancelarii DFL LEGAL, Ekspert prawny Izby POLMED

 

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact