Seminarium Krąg Zdrowia - łączy nas leczenie!

Organizator zaprezentuje funkcjonowanie KRĘGU ZDROWIA i poprzez to wzajemne rozwijanie podmiotowości wszystkich uczestników, ich możliwości rynkowych i bezpieczeństwa planowania na przyszłość.

Celem seminarium realizowanego przez KRĄG ZDROWIA jest postawienie problemu konkurencyjności prywatnych usług medycznych wobec działań państwowego systemu opieki zdrowotnej. Organizator zaprezentuje funkcjonowanie KRĘGU ZDROWIA i poprzez to wzajemne rozwijanie podmiotowości wszystkich uczestników, ich możliwości rynkowych i bezpieczeństwa planowania na przyszłość. Zostanie podjęty również temat współpracy samorządów z firmami medycznymi wobec systemu ochrony zdrowia, gdzie zdrowie i zdrowienie obywateli jest wyzwaniem nadrzędnym.

TERMIN: 15 marca (czwartek)
MIEJSCE: Pawilon 7, sala E
ZASADY WSTĘPU: Wydarzenie otwarte dla uczestników targów SALMED 2018.Wstęp na targi na podstawie biletów wstępu zakupionych nastronie mtp24.pl lub kasach biletowych oraz na podstawiezaproszenia, karty VIP i karty wystawcy.

12.00-15.00

  • Prywatna praktyka lekarska na rynku usług medycznych – możliwości konkurowania, Przemysław Pater, moderator
  • KRĄG ZDROWIA, oferta rynkowego łączenia potencjału prywatnych firm medycznych,dr n. med. Krzysztof Galbas, moderator
  • Współpraca prywatnych firm medycznych z samorządem terytorialnym – horyzonty,
    dr n. med. Krzysztof Galbas, moderator

-----------------------------------------------------

KRĄG ZDROWIA Sp. z o.o. jest firmą powstała dla realizacji idei łączenia potencjału i planów rozwoju prywatnych firm medycznych na terenie Polski. KRĄG ZDROWIA sp. z o.o. tworzy strukturę realnej współpracy podmiotów i możliwości leczenia człowieka chorego TAM, gdzie obecne, bezpośrednie działania są niewystarczające. Struktura firmy jest tworzona i działa według zasady, budowania drogi leczenia pacjenta OD MOŻLIWOŚCI DO DOSTĘPNOŚCI. (dzisiaj jest to niemożliwe poprzez rozproszenie i pauperyzację oraz odczłowieczenie procesu leczenia). U podstaw istnienia i rozwoju KRĘGU ZDROWIA Sp. z o.o. leży zasada PARTNERSTWA rozumiana, jako świadome dobrowolne i wzajemne tworzenie warunków do realizacji celu głównego, czyli leczenia człowieka chorego. Obowiązuje w samym akcie leczenia, oraz w budowaniu wszystkich relacji jemu służących. Realizowanie PARTNERSTWA jest źródłem siły i struktury KRĘGU ZDROWIA, a nie tylko gwarantem uczciwości zawieranych umów.

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact