PROMOCJA POLSKIEJ REHABILITACJI - 15.03.2018

Zapraszamy do udziału w XIII Konferencji Naukowej z cyklu: PROMOCJA POLSKIEJ REHABILITACJI zatytułowanej "PROGRAMY I METODY WSPOMAGAJĄCE REHABILITACJĘ I EGZYSTENCJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI", która odbędzie się w ramach targów SALMED 2018.

TERMIN: 15 MARCA 2018,
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 11.00 (rejestracja od godz. 10.00)
MIEJSCE: PAWILON 15, SALA 1A i 1C POZIOM 1

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI: *zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie

11.00 – 12.00 SESJA I.
Programy rehabilitacyjne

  1. Protezowanie drzewa oskrzelowego – dr med. Łukasz Gąsiorowski
  2. Główne aspekty rehabilitacji po protezowaniu drzewa oskrzelowego – mgr Justyna Szymańska
  3. Protezowanie naczyń wieńcowych w kardiologii – prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
  4. Rehabilitacja po protezowaniu naczyń wieńcowych – dr Małgorzata Wilk
  5. Protezowanie narządu ruchu aspekty technologiczne i rehabilitacyjne – mgr Szymon Janicki, dr Marzena Wiernicka

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12.30 – 13.30 SESJA II.
Sprzęt i edukacja wspomagające egzystencję osób z niepełnosprawnościami.

  1. Nowoczesne technologie wspomagające (AT) jako wsparcie procesu rehabilitacji i czynnik poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami – mgr Katarzyna Łuszczak
  2. Asystujące technologie czasu globalizacji – prof. Bogdan Branowski, dr hab. Marek Zabłocki
  3. Różne perspektywy rozwoju transportu i mobilności indywidualnej seniorów i osób z niepełnosprawnościami – dr hab. Marek Zabłocki
  4. Edukacja seniora i jego opiekuna w bezpiecznych zachowaniach codziennych – dr Jolanta Twardowska-Rajewska

WARSZTAT:

Rehabilitacja po udarze rdzenia z zastosowaniem egzoszkieletu (studium przypadku)- dr Alicja Olejniczak – Mania, dr Aldona Juchacz

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch – Honorowy Przewodniczący
Dr hab., prof. AWF Aleksander Barinow- Wojewódzki – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Jacek Lewandowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. med. Wojciech Dyszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski
Dr hab. inż. Marek Zabłocki
Dr Marzena Wiernicka – sekretarz naukowy

Komitet organizacyjny:

Dr hab., prof. AWF Aleksander Barinow- Wojewódzki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jacek Lewandowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Dr Marzena Wiernicka – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Mgr Marta Wosińska-Wajs
Dr Jarosław Gabryjelski
Łucja Michałowska

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact