O czym należy pamiętać organizując pracownię tomografii komputerowej?

Tomografia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi diagnostyki obrazowej. Pozwala na wykonanie szczegółowej diagnostyki obrazowej w przypadku wielu schorzeń przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa pacjentów.

Właśnie mija pół wieku odkąd po raz pierwszy wykonano badanie z użyciem techniki tomograficznej. Ogromny rozwój technologiczny, jaki dokonał się przez te 50 lat, świadczy jednocześnie o wielkim postępie w skuteczności i jakości badań obrazowych oraz coraz lepszej i bezpieczniejszej dla pacjenta diagnostyce.

Obecnie rozwój technologii sprzętowych skupia się na zwiększeniu precyzji badań i umożliwieniu szczegółowej diagnostyki poprzez zastosowanie skanów płaszczyznowych badanego układu i dzięki metodzie wielorzędowości. Wdrażane nowe rozwiązania technologiczne w dzisiejszych tomografach komputerowych mają na celu przede wszystkim skrócenie czasu badania (czyli samego skanu ciała) w trakcie obrotu gantry oraz wykonanie jak najdokładniejszego i najszerszego skanu badanego obszaru. Druga ważna kwestia to dążenie do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjenta podczas badania poprzez skrócenie czasu niezbędnego do wykonania obrazów diagnostycznych, a także ograniczenie – do niezbędnego minimum – dawki promieniowania oddziałującej na badanego.

Równolegle do technologii sprzętowych dynamicznie rozwija się sektor specjalistycznego oprogramowania oraz systemy informatyczne do magazynowania, analizy i przetwarzania tomograficznych obrazów diagnostycznych (np. RIS, PACS). Pozwala to na znaczną poprawę jakości oraz przyspieszenie postępowania diagnostycznego w przypadku wielu schorzeń. Ponadto – w dobie postępującego ucyfrowienia i dążenia do pełnej informatyzacji sektora opieki zdrowotnej - ten kierunek rozwoju wydaje się być jak najbardziej uzasadniony.

Możliwości diagnostyczne współczesnych aparatów do tomografii komputerowej są olbrzymie – od badania poszczególnych obszarów ciała, przez całe układy, badania naczyniowe (np. angio-TK) i badania dynamiczne narządów (np. wątroby czy trzustki), aż po analizy perfuzyjne TK dotyczące oceny zmian gęstości tkanek, wykrywania udarów czy ukrwienia mózgowia.

Źródło:www.medicalonline.pl

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact